Airco Energiedeskundige

Ongeveer 40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van de gebouwensector, die nog altijd uitbreidt.
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen verplicht daarom o.m. de regelmatige keuring van airconditioningsystemen in gebouwen.

Bedoeling is om het rendement te verhogen en het energieverbruik te verminderen, zodat er minder broeikasgassen uitgestoten worden.

 

cartoon-airco1-web-airco energiedeskundige

Airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden. Vanaf 2017 geldt het volgende : indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden.

Frequentie van de keuring

In Vlaanderen moeten sinds 2011 nieuwe airco-installaties voor komfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12kW binnen de 12 maanden na de inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.
Nadien moeten deze installaties ook periodiek gekeurd worden.
De frequentie hiervan hangt af van het koelvermogen:

  • tussen 12 kW en 50kW: om de 5 jaar
  • van 50kW tot 250 kW: om de 3 jaar
  • van 250kW of meer: om de 2 jaar

Particulieren

Hoewel de keuring van de airco’s vooral van toepassing is voor bedrijfsgebouwen, winkelscentra en dergelijke, is het voor particulieren ook aan te raden om de airco-installatie(s) in hun woning op regelmatige tijdstip te laten keuren en de filters proper te maken.