The Details

Flexpoint is gespecialiseerd in zowel het traditionele uitzendwerk als andere vormen van flexibele arbeid, inspelend op de behoeften van de hedendaagse arbeidsmarkt. Als hr dienstverlener beschikt de organisatie over een uitgebreid netwerk van interimkantoren in Nederland en België.

In 2010 werd gestart met een grootscha-lig project voor de ‘remodeling’ van alle 25 kantoren in het netwerk.

Flexpoint werd 15 jaar geleden opgericht in Nederland. Als kleine organisatie had het aanvankelijk geen echte huisstijl. Elke nieu-we vestiging opende met een eigen ‘inrich-ting’, omdat iedere kantoordirecteur er zijn een eigen draai aan gaf. De aanhoudende groei in Nederland en de succesrijke start in België maakten dat er niet alleen een veelvoud aan kantoorinrichtingen ontstond, ieder kantoor functioneerde bovendien op zijn eigen manier. Bij aanvang van het project voor de ‘remodeling’ van de vestigin-gen ging het dan ook over meer dan over klassieke aandachtspunten als ergonomie, klimaatregeling, goede verlichting … De kantoren moesten in de toekomst ook de kernwaarden van Flexpoint uitstralen. Flex-point wilde een goede werkgever zijn en moest dat ook uitstralen naar zijn mede-werkers en zijn klanten.

Limburgs Bouwteam

Ingrid Jaspers: “Er is één bouwteam samengesteld voor het uitvoeren van alle werken in Nederland en België. Alle aanne-mers zijn afkomstig uit Limburg en perfect op elkaar ingespeeld. Per Flexpoint-kantoor is een doorlooptijd van 4 weken voorzien voor de realisatie van het project”. Er ko-men heel wat bouwspecialiteiten te pas: glaswerken, lichte wanden en valse plafonds, vloerwerken, elektriciteitswerken, verlichting (incl. lichtstudie), HVAC, schilderwerken, belettering, ICT, maatmeubilair, losse meubelen …

Dima Eco-Technics is hier de HVAC partner.

Interesse het volledig artikel? Download hier.

About The Project