Ventilatie

[vc_custom_heading text=”Wettelijke ventilatiesystemen” font_container=”tag:h2|font_size:22px|text_align:center|color:%23222222|line_height:26px” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]

Ventileren, allemaal goed en wel. Maar ventileren kost geld, waarom zou ik dan investeren in een ventilatiesysteem? Wel, omdat de wet het ons voorschrijft.

Sinds 1 januari 2006 verplicht de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of in een grote renovatie. Daarnaast is er de ventilatienorm (NBN D50-001), die de regels van de goede praktijk oplegt. Indirect impliceert dit ook al de noodzaak tot ventileren.

In België heb je 4 wettelijke systemen ( A, B, C en D).

A en B worden praktisch nooit meer gebruikt. Tegenwoordig heb je vooral de geavanceerde C en D systemen. C betekent natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer en D is volledig mechanisch. Bij Dima-Ecotechnics bekijken we elk project op een persoonlijk manier en samen met u kiezen we dan voor de beste oplossing.

[vc_custom_heading text=”C systeem ( natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer )” font_container=”tag:h2|font_size:22px|text_align:left|color:%23222222|line_height:26px” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]

Systeem C gebruikt natuurlijke aanvoer in combinatie met mechanische afvoer. De doorvoer van de ruimten met inbreng van verse lucht naar de kamers waar de lucht zal worden afgevoerd, gebeurt via spleten onder de binnendeuren of openingen in binnenmuren of -deuren.

De mechanische afvoer gebeurt via een leidingnetwerk dat de gebruikte lucht naar buiten stuwt. Dit kan al of niet door vooraf alle afvoerkanalen te centraliseren. Het systeem regelt de afvoer in de natte ruimten en een goed doordacht ontwerp garandeert dat ook de aanvoerbehoefte aan verse lucht optimaal verloopt.

[vc_button title=”Meer detail?” target=”_blank” custom_color=”#b163a3″ href=”http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=1″]
[vc_custom_heading text=”D ( volledig mechanisch af en toevoer van lucht )” font_container=”tag:h2|font_size:22px|text_align:left|color:%23222222|line_height:26px” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]

Bij systeem D gebeuren zowel de aan- als afvoer mechanisch, al dan niet gecombineerd met warmterecuperatie. Verse lucht wordt via ventilatoren aangevoerd in de droge ruimten. De doorstroming gebeurt via spleten onder de deuren, of roosters in binnenmuren of binnendeuren. De afvoer van de vervuilde lucht in de natte ruimten gebeurt door ventilatoren.

Systeem D kan worden uitgebreid met warmterecuperatie. Men vertrekt vanuit het basisidee dat de temperatuur van de afgevoerde binnenlucht meestal dichter bij de gewenste luchttemperatuur ligt dan de inkomende buitenlucht. Door het voorzien van een warmte-uitwisseling, zonder de luchtstromen te mengen, kan de buitenlucht in de zomer voorgekoeld en in de winter voorverwarmd worden zonder comfortverlies en met energiewinst.

[vc_button title=”Meer detail?” custom_color=”#b163a3″ href=”http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=1″]
[vc_custom_heading text=”Hoe werkt warmteterugwinning?” font_container=”tag:h2|font_size:22px|text_align:left|color:%23222222|line_height:26px” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]

Warmteterugwinning bij ventilatie en veel andere technische systemen werken via een warmtewisselaar.

Warmtewisselaars dragen energie over in de vorm van warmte. Die warmte wordt overgedragen van het ene medium (lucht, gas of vloeistof) naar het andere. Een warmtewisselaar, waarbij sprake is van een volledige scheiding tussen de twee media en waarbij geen tussenopslag van warmte plaatsvindt, noemen we een recuperator.

Warmteoverdracht

Voor een zo efficiënt mogelijke warmteoverdracht hoort de tussenwand zodanig te zijn vorm gegeven, dat de afstand -die de warmtestroom moet overbruggen- zo klein mogelijk is. De twee luchtstromen bewegen parallel aan elkaar langs die wand in tegengestelde richting. Hierdoor kan een warme luchtstroom worden afgekoeld tot de intredende temperatuur van een koude luchtstroom, en vice versa. Dit werkt volgens het principe van de tweede wet van de thermodynamica. Deze wet stelt dat warmte zal bewegen van een warmer gebied naar een koeler gebied.

Type warmtewisselaars

Je hebt kruisstroomwisselaars en warmtewiel toepassingen. Aan de hand van het filmpje hiernaast krijg je een duidelijk beeld over de volledige werking van een ventilatiesysteem. Zowel residentieel als niet-residentieel kunnen wij hiervoor oplossingen aanbieden.